Pragati Gupta and Advaita Saxena awarded the prestigious KCIS fellowship